Tra cứu danh sách các nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học 2023
(để tham khảo đăng ký trên hệ thống của Bộ GDĐT)

1. Danh sách nguyện vọng đăng ký theo Phương thức riêng của TDTU (Phương thức 1, 3, 4)
Mã ngành – tên ngành (*) Phương thức xét tuyển Kết quả xét tuyển sớm Ghi chú

Lưu ý: Thí sinh sử dụng các thông tin mục (*) để nhập thông tin đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn

2. Thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức 2 – xét theo điểm thi THPT năm 2023 trực tiếp trên hệ thống của Bộ (tham khảo mã ngành tại đây)
3. Hướng dẫn đăng ký
 • Bước 1: Thí sinh đăng nhập vào trang https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn
 • Bước 2: Cung cấp dữ liệu tuyển sinh. Thí sinh phải chọn căn cứ xét tuyển khi đăng ký xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT, gồm có: “Điểm thi THPT”, “Học bạ THPT”, “Điểm ĐGNL” để đủ căn cứ xét tuyển theo các phương thức của TDTU.
 • Bước 3: Đăng ký thông tin xét tuyển sinh.
  Đối với nguyện vọng xét tuyển sớm trúng tuyển có điều kiện: Thí sinh chọn các nguyện vọng đã có kết quả trúng tuyển sớm và xác định thứ tự NV. Trường hợp quyết định nhập học vào ngành đã có kết quả trúng tuyển có điều kiện thì thí sinh chọn NV1.
  Thí sinh đăng ký thêm nguyện vọng để xét tuyển theo Phương thức 2 và phương thức khác:
  • Nhập thứ tự ưu tiên nguyện vọng (thí sinh sắp xếp thứ tự ưu tiên nguyện vọng từ cao xuống thấp, nguyện vọng 1 có thứ tự ưu tiên cao nhất).
  • Nhập mã trường: DTT
  • Chọn ngành xét tuyển (thí sinh nhập và chọn đúng mã ngành/chương trình muốn xét tuyển).
 • Bước 4: Xác nhận và nhập mã OTP để ghi nhận kết quả đăng ký NVXT.
  Lưu ý: Thí sinh được đăng ký và điều chỉnh NVXT không giới hạn lần trong thời gian đăng ký từ 10/7 đến 17h00 ngày 30/7/2023. Sau khi điều chỉnh NVXT, thí sinh phải xác nhận mã OTP để hệ thống ghi nhận kết quả đăng ký NVXT.
 • Bước 5: Thanh toán theo hướng dẫn của Bộ.
Xem video hướng dẫn đăng ký của Bộ GD&ĐT tại đây.
Lưu ý: Thí sinh không chọn phương thức và tổ hợp xét tuyển. Thí sinh đăng ký nhiều căn cứ xét tuyển cho cùng 1 nguyện vọng, Nhà trường sẽ xét tuyển lần lượt theo thứ tự ưu tiên của các phương thức như sau: phương thức 1, phương thức 3, phương thức 4, phương thức 2.
4. Ghi chú:
 • Từ ngày 10/7 – 17g00 ngày 30/7/2023, Thí sinh đăng ký tất cả các nguyện vọng ở mục 1 và các nguyện vọng xét theo điểm thi THPT 2023 lên hệ thống Bộ.
 • Thí sinh phải dùng đúng 1 số CCCD/CMND để đăng ký xét tuyển trên tất cả các hệ thống.
 • Trường hợp thí sinh đã đăng ký xét tuyển tại TDTU với số CMND/CCCD khác với số CMND/CCCD đã đăng ký tài khoản trên hệ thống Bộ GD&ĐT, thí sinh vui lòng liên hệ với TDTU để được hỗ trợ cập nhật trước khi đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT.
 • Thí sinh được đăng ký không hạn chế số lượng NVXT nhưng phải sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp, cụ thể các NVXT của thí sinh đăng ký được xếp thứ tự từ 1 đến hết (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).
 • Danh sách các nguyện vọng thí sinh đã đăng ký xét tuyển năm 2023 tại TDTU theo phương thức 1, 3, 4 được liệt kê tại mục 1 ở trên đây. Thí sinh phải đăng ký nguyện vọng lên hệ thống của Bộ GD&ĐT tại: https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn và sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên mới đủ điều kiện để được xét tuyển.
 • Thí sinh có thể đặt nguyện vọng “trúng tuyển có diệu kiện” là nguyện vọng 1 khi đăng ký trên hệ thống của Bộ GD&ĐT nếu thí sinh xác nhận mong muốn trúng tuyển chính thức vào TDTU ở ngành này.
 • Nguyên tắc xét tuyển: Nếu một NVXT của thí sinh đăng ký vào Trường có chọn nhiều căn cứ xét tuyển và tương ứng có nhiều phương thức xét tuyển (Phương thức 1, 2, 3, 4) thì Trường sẽ thực hiện việc xét tuyển theo thứ tự ưu tiên lần lượt của các phương thức như sau: Phương thức 1, Phương thức 3, Phương thức 4, Phương thức 2.
 • Xem chi tiết thông báo hướng dẫn việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2023 (tại đây).
Thí sinh liên hệ email tuvantuyensinh@tdtu.edu.vn hoặc hotline 19002024 để được hỗ trợ.